Keysight 6265B Power Supply 0 to 40V, 3 Amp

40 V, 3 A, DC Power Supply