Narda 769-20 High Power Coaxial Attenuator, DC - 6 GHz

DC - 6 GHz, High Power Coaxial Attenuator