Yokogawa 2426 Digital Insulation Tester

250V/500V/1000V Digital Insulation Tester