Keysight 7046A X-Y Recorder - 2-Pen, High Speed

0.5mV - 10V/inch Analog DC Voltage X-YY Recorder