PMM EP301 E Field Probe

100kHz – 3GHz E-Field Probe, 1000V/m