PMM EP330 E Field Probe

100kHz – 3GHz E-Field Probe, 300V/m